Velika pobuna (La gran rebelión) - Samael Aun Weor

Velika pobuna (La gran rebelión)

Autor
Samael Aun Weor
Idioma
Serbio
Número de Páginas
152
Peso
270 gr
Tamaño
155x220x10 mm
Características
Izdanje sa slikama u boji.
Tags
El precio en Dólar no está definido

No disponible en este almacén(Estados Unidos)

Disponible en:

Serbia

Descripción

Supremna pesma posvećena čoveku, koji je zarobljenik, tokom vekova, u svojim psihološkim, društvenim, fikozofskim uslovljenostima i u jednoj vekovnoj pogrešnoj interpretaciji religioznih i teoloških principa. Pobuniti se mudro a u isto vreme plemenito nije lako u ovoj epohi totalne konfuzije i svakojakih ideoloških lavirinata, ali, zahvaljujući ovom delu možemo da duboko spoznamo didaktiku i dijalektiku koje upliću kidanje svih okova koji nas održavaju vezane za mehaničnost egzitencije.