Revolucionarna psihologija (Psicología revolucionaria)

Autor
Samael Aun Weor
Idioma
Serbio
Número de Páginas
154
Peso
255 gr
Tamaño
155x220x9 mm
Características
Izdanje sa slikama u boji.
El precio en Dólar no está definido

No disponible en este almacén(Estados Unidos)

Disponible en:

Serbia

Descripción

Predstavljamo ovu knjigu kako je u svom učenju njen autor– V.M. Samael Aun Weor – naziva kinder, ali se ipak u njoj nalazi rezimiran i jasno izložen čitav psihološki rad koji će da nam dopusti da probudimo našu Svest. REVOLUCIONARNA PSIHOLOGIJA jeste knjiga koja poziva čitaoca da je katkad ponovo pročita i svaki put ćemo imati utisak da je po prvi put čitamo, jer ćemo pronaći sve više i više detalja o ovom unutrašnjem radu na kog smo pozvani na ovim stranicama. Ona je izuzetna kao referentna knjiga, kao glavna knjiga i kao etalon za mnoštvo sumnji koje mogu da se pojave u svakidašnjem životu, ovo je apsolutno neophodno delo za svakog koji je zainteresovan za misterije egzistencije i za ono što se krije onostrano od nje.