Хувьсгалч сэтгэл зүй (Psicología revolucionaria) - Samael Aun Weor

Хувьсгалч сэтгэл зүй (Psicología revolucionaria)

Autor
Samael Aun Weor
Idioma
Mongol
Número de Páginas
140
Peso
223 gr
Tamaño
155x220x8 mm
Características
​Өнгөт зураглалтай хэвлэл.
Tags
Tugrik mongol ₮ 15000.00 (en Mongolia)

Descripción

​Бидний толилуулж буй уг номыг Хумхын Аватар –Х.М. Самаэл Аун Вэор– буюу зохиогч нь өөрийнхөө сургаалын цэцэрлэг хэсэг гэж нэрлэдэг хэдий ч үүн дотор бидэнд Ухамсраа сэрээх боломж олгох бүх сэтгэл зүйн ажлыг маш тодорхой гаргаж, нэгтгэсэн буй. ХУВЬСГАЛЧ СЭТГЭЛ ЗҮЙ бол уншигчийг байсхийгээд л ахин дахин уншихад хүргэдэг ном бөгөөд эдгээр хуудсаар биднийг урин буй тэрхүү дотоод ажлын талаарх нарийн ширийнийг улам бүр ойлгодог тул бид унших бүрдээ анх удаа уншиж буй мэт мэдрэмж авах болно. Тайлбар гарын авлага, ширээний ном, өдрөөс өдөрт гарч ирэх олон тээнэгэлзлийн лавлагаа болохуйц онц сайн уг бүтээл нь оршин тогтнолын нууцууд болоод үүнээс ч чанад нуугдах зүйлийн учрыг олж, хужрыг тунгаах гэсэн хэн бүхэнд үнэмлэхүй амин чухал болой.