Velika pobuna (La gran rebelión) - Samael Aun Weor

Velika pobuna (La gran rebelión)

Auteur
Samael Aun Weor
Langue
Serbio
Nombre de pages
152
Poids
270 gr
Taille
155x220x10 mm
Caractéristiques
Izdanje sa slikama u boji.
Tags
Le prix en Dollar n'est pas défini

Non disponible dans cet entrepôt(États-Unis d'Amérique)

Disponible en:

Serbie

Description

Supremna pesma posvećena čoveku, koji je zarobljenik, tokom vekova, u svojim psihološkim, društvenim, fikozofskim uslovljenostima i u jednoj vekovnoj pogrešnoj interpretaciji religioznih i teoloških principa. Pobuniti se mudro a u isto vreme plemenito nije lako u ovoj epohi totalne konfuzije i svakojakih ideoloških lavirinata, ali, zahvaljujući ovom delu možemo da duboko spoznamo didaktiku i dijalektiku koje upliću kidanje svih okova koji nas održavaju vezane za mehaničnost egzitencije.