Mantrički rečnik (Diccionario mántrico)

Auteur
Samael Aun Weor
Langue
Serbio
Nombre de pages
264
Poids
395 gr
Taille
155x220x14 mm
Caractéristiques
-
Le prix en Dollar n'est pas défini

Non disponible dans cet entrepôt(États-Unis d'Amérique)

Disponible en:

Serbie

Description

Mantra je moćna reč. Sva antička predanja govore, isto kao i hrišćanstvo, da je na početku bila reč i da je sve posredstvom nje bilo stvoreno. Današnjeg dana, materijalistička nauka nije našla materiju, umesto nje našla je samo vibraciju, pa je čak i sam Ajnštajn rekao: «Ništa se ne dešava sve dok se nešto ne pokrene». Ovo je moć reči. Buda Majtreja i Kalki Avatar – V.M. Samael Aun Weor – doneo je u moderna vremena mudrost verbuma, nudeći mnoštvo mantri kako bismo mogli da iskoristimo njihovu moć radi našeg dobra i radi dobra ljudske vrste. U ovom delu uredno su sabrane sve one mantre i objašnjena su njihova značenja i pravilan način izgovaranja. Nikada do sada magična moć mantričkog verbuma nije bila dostupna čitavom čovečanstvu i zajedno sa njom odgovornost za njenu pravilnu upotrebu.