Хувьсгалч сэтгэл зүй (Psicología revolucionaria) - Samael Aun Weor

Хувьсгалч сэтгэл зүй (Psicología revolucionaria)

Auteur
Samael Aun Weor
Langue
Mongol
Nombre de pages
140
Poids
223 gr
Taille
155x220x8 mm
Caractéristiques
​Өнгөт зураглалтай хэвлэл.
Tags
Le prix en Dollar n'est pas défini

Non disponible dans cet entrepôt(États-Unis d'Amérique)

Disponible en:

Mongolie

Description

​Бидний толилуулж буй уг номыг Хумхын Аватар –Х.М. Самаэл Аун Вэор– буюу зохиогч нь өөрийнхөө сургаалын цэцэрлэг хэсэг гэж нэрлэдэг хэдий ч үүн дотор бидэнд Ухамсраа сэрээх боломж олгох бүх сэтгэл зүйн ажлыг маш тодорхой гаргаж, нэгтгэсэн буй. ХУВЬСГАЛЧ СЭТГЭЛ ЗҮЙ бол уншигчийг байсхийгээд л ахин дахин уншихад хүргэдэг ном бөгөөд эдгээр хуудсаар биднийг урин буй тэрхүү дотоод ажлын талаарх нарийн ширийнийг улам бүр ойлгодог тул бид унших бүрдээ анх удаа уншиж буй мэт мэдрэмж авах болно. Тайлбар гарын авлага, ширээний ном, өдрөөс өдөрт гарч ирэх олон тээнэгэлзлийн лавлагаа болохуйц онц сайн уг бүтээл нь оршин тогтнолын нууцууд болоод үүнээс ч чанад нуугдах зүйлийн учрыг олж, хужрыг тунгаах гэсэн хэн бүхэнд үнэмлэхүй амин чухал болой.